Investor Relations

Kungörelse Tvångsinlösen 2017-01-24

Utfall Budpliktsbud 2016-12-15

Tillägg 3 till Erbjudandehandling Ahead Global 2016-12-01

Uppdaterad Anmälningssedel 14 kr 2016-11-30

Pressrelease Höjning av Budpriset 2016-11-28

Tillägg 2 till Erbjudandehandling Ahead Global 2016-11-17

Tillägg Erbjudandehandling Ahead Global 2016-11-09

Erbjudandehandling Budpliktsbud 2016-10-26

Pressrelease Budpliktsbud MediRox AB 2016-10-19

Pressrelease MediRox AB Budpliktsbud 2016-09-23